UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

XVII FORUM – KOMUNIKAT 2

Sep 19th, 2014 by madzia | 0

Komunikat 2 w wersji pdf do pobrania KOMUNIKAT 2_XVII FORUM

XVII FORUM AK – Komunikat 1

May 9th, 2014 by madzia | 0

Komunikat 1 dostępny w wersji pdf.  KOMUNIKAT 1 XVII FORUM

Nabór na PSAK do 15 września 2014 r.

Oct 16th, 2013 by madzia | 0

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji Podyplomowych Studiów Architektury Krajobrazu (2014-2016)

VII edycja (2014-2016) – Rerutacja

Jul 5th, 2013 by madzia | 0

Serdecznie zapraszamy Osoby zainteresowane zgłoszenia swojego uczestnictwa w VII edycji Studium.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać do dnia 15 września 2014 r. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • wniosek kandydata na przyjęcie na studia podyplomowe PODANIE,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzoną przez Uczelnię kopię dyplomu, bądź do chwili dostarczenia dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • skierowanie z zakładu pracy, wymagane w przypadku, gdy kandydat został oddelegowany do uczestnictwa w studiach podyplomowych
  • 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Katedry Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-424 Szczecin.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 września 2014.

Ze względu na okres urlopowy prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny – mgr Oksana Bielecka-Łańczak tel. 797 119 094 lub 91 449 62 11.

Informacje szczegółowe dotyczące opłat za studia i uiszczenia pierwszej raty zostaną przekazane podczas pierwszego zjazdu.

Więcej informacji o programie, zasadach kształcenia i naboru obowiązujących w VII edycji znajdziecie Państwo w zakładkach: Organizacja i Nabór oraz Program.

Nowa edycja Studium (2013-2015)

Oct 13th, 2012 by madzia | 0

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w nowej, już VII edycji Podyplomowych Studiów Architektury Krajobrazu. Nowa edycja Studium planowana jest na lata 2013-2015 (początek październik 2013).

PSAK VII_plakat

Osoby zaintersowane prosimy o zostawianie swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, email) w Katedrze Projektowania Krajobrazu (p. Oksana Bielecka-Łańczak) pod numerem telefonu: 91 449 6211 (w godz. 9.00-15.00). Będziemy z Państwem kontaktować się po ogłoszeniu oficjalnego naboru na Studia (wiosna 2013) w celu potwierdzenia zgłoszenia i dopełnienia formalności.

VI edycja (2011-2013) – plan zjazdów w sem. 3

Oct 13th, 2012 by madzia | 0

W semestrze 3 zjazdy VI edycji Studium odbędą się w następujących terminach:

20-21 października 2012

24-25 listopada 2012

8-9 grudnia 2012

19-20 stycznia 2013

9-10 lutego 2013

23-24 lutego 2013.

Serdecznie zapraszamy.

VI edycja (2011-2013) – terminy zjazdów w sem. 2

Feb 25th, 2012 by madzia | 0

Zajecia VI edycji Studium (2011-2013) w sem. 2 zostały zaplanowane w następujących terminach:

17-18 marca 2012

14-15 kwietnia 2012

5-6 maja 2012

26-27 maja 2012

9-10 czerwca 2012

23-24 czerwca 2012

V edycja (2010-2012) – terminy zjazdów w sem. 4

Feb 25th, 2012 by madzia | 0

Zajęcia V edycji Studium (201o-2012) w semestrz 4 odbędą się w następujących terminach:

3-4 Marca 2012
24-25 Marca 2012
21-22 Kwietnia 2012
19-20 Maja 2012
2-3 Czerwca 2012
29-30 Czerwca 2012

VI edycja (2011-2013) – terminy zjazdów w sem. 1

Oct 12th, 2011 by madzia | 0

Zajęcia VI edycji Studium (2011-2013) odbędą się w następujących terminach:

22-23 października 2011

26-27 listopada 2011

17-18 grudnia 2011

14-15 stycznia 2012

4-5 lutego 2012

25-26 lutego 2012

VI edycja (2011-2013) – zmiana terminu rozpoczęcia

Sep 26th, 2011 by madzia | 0

Z uwagi na trwający jeszcze nabór, przesunięciu uległ termin rozpoczęcia zajęć. Terminy zjazdów zostaną przesłane uczestnikom Studium i umieszczone na stronie internetowej po zakończeniu porcesu rekrutacji.