UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

VII edycja (2014-2016) – Rerutacja

Jul 5th, 2013 by madzia | 0

Serdecznie zapraszamy Osoby zainteresowane zgłoszenia swojego uczestnictwa w VII edycji Studium.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać do dnia 15 września 2014 r. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • wniosek kandydata na przyjęcie na studia podyplomowe PODANIE,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzoną przez Uczelnię kopię dyplomu, bądź do chwili dostarczenia dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • skierowanie z zakładu pracy, wymagane w przypadku, gdy kandydat został oddelegowany do uczestnictwa w studiach podyplomowych
  • 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Katedry Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-424 Szczecin.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 września 2014.

Ze względu na okres urlopowy prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny – mgr Oksana Bielecka-Łańczak tel. 797 119 094 lub 91 449 62 11.

Informacje szczegółowe dotyczące opłat za studia i uiszczenia pierwszej raty zostaną przekazane podczas pierwszego zjazdu.

Więcej informacji o programie, zasadach kształcenia i naboru obowiązujących w VII edycji znajdziecie Państwo w zakładkach: Organizacja i Nabór oraz Program.Leave a Reply

Musisz zalogować się, aby zamieścić komentarz.