UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

XVII FORUM AK

XVII  FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

„Waloryzacja krajobrazu – kiedy krajobraz staje się atrakcyjny?”

09-10.  października 2014  ŚWINOUJŚCIE

ORGANIZATOR

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KATEDRA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU

PATRONAT HONOROWY

J.M. Rektor ZUT w Szczecinie  – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki,

SPAK – Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

SAK – Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  -  Olgierd Geblewicz

Prezydent Miasta Świnoujście  -  Janusz Żmurkiewicz

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski – Przewodniczący Komitetu  Naukowego

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński

prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska

prof. dr hab. Krzysztof  Młynarczyk

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

prof. dr inż. arch. Halyna Petryshyn

dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UP we Wrocławiu

dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW

dr hab. Piotr Urbański, prof. UP w Poznaniu

dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska

dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka

dr inż. arch. Eliza Sochacka-Sutkowska

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Aleksandra Pilarczyk – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Agata Zbylut

mgr inż. arch. Marta Kościńska

mgr Oksana Bielecka-Łańczak

Krajobraz jest tworzywem w rękach architekta krajobrazu. Jest tworzywem wyjątkowym,
bo nieograniczonym, a jednocześnie zmiennym. Przyjmując nieskończoną liczbę form, stanowi niewątpliwie trudną materię kreacji. W badaniu percepcji krajobrazu, w tym ocenie jego atrakcyjności szukamy, więc wszelakich ram i kodów odbioru, schematów zapisu. Piękno krajobrazu łatwo i powszechnie nas zachwyca, ale jednocześnie jest trudnouchwytne i trudnomierzalne, niemal nienormatywne, i pewnie dlatego tak słabo potrafimy je chronić w naszym kraju. Parametryzacja piękna – to hasło pojawiło się jako klucz dla racjoanlizacji badań krajobrazowych i skuteczności ich wyników. Planowana konferencja stawia pytania
o możliwości normalizacji piękna, o kategorie i kryteria jego oceny i o jej metody i narzędzia.

Celem XVII Forum Architektury Krajobrazu jest przedstawienie i dyskusja nad dorobkiem współczesnej architektury krajobrazu w Polsca ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej oceny atrakcyjności krajobrazu i przez to możliwości jego skutecznej ochrony i kreacji.

Proponowane bloki tematyczne:

1)    Krajobraz staje się atrakcyjny, kiedy czujemy z nim więź emocjonalną i kiedy możemy poczuć się swojsko i bezpiecznie. Piękne jest to, co dobrze znane… Ale czy dobrze znane oznacza wyłącznie krajobrazy i przestrzeń, które już wcześniej widzieliśmy? Na czym polega swojskość krajobrazu?  I jak ocenić, ile swojskości jest w krajobrazie?

2)    Krajobraz staje się atrakcyjny, kiedy pozwala na realizację naszych, określonych potrzeb. Piękne jest to, co użyteczne…Czy zatem miarą użyteczności krajobrazu może być jego multifunkcjonalność?

3)    Krajobraz staje się atrakcyjny, kiedy odkrywamy w nim magię, genius loci, historię nas samych. Piękne jest to, co autentyczne, prawdziwe. Może magiczność krajobrazu należy więc rozmieć jako wartość historyczną krajobrazu?

4)    Krajobraz staje się atrakcyjny, kiedy widzimy w nim ład i harmonię. Piękne jest to, co estetyczne… Czy estetykę krajobrazu można zdefiniować i poddać mierzalnym kryteriom w czasach, kiedy kanon piękna wydaje się pojęciem historycznym?

5) Atrakcyjność krajobrazu można interpretować przez pryzmat wielu zagadnień i na wielu płaszczyznach, z których część opiera się na subiektywnych uczuciach i emocjach. Czy zatem wartość krajobrazu można obiektywnie zdefiniować i ująć w kryteria, by stała się ona łatwo mierzalna? Jak ekonomicznie wycenić wartość krajobrazu?

PUBLIKACJA

Artykuły po wcześniejszej pozytywnej recenzji będą publikowane w czasopiśmie naukowym
pt. „Przestrzeń i FORMA”. Punktacja zgodnie z listą MNiSW – 4 pkt.

TERMINY

do 30 kwietnia 2014 nadsyłanie  FORMULARZA ZGŁOSZENIA wraz ze streszczeniem referatu, na adres  mailowy:  forum17@zut.edu.pl

do 30 kwietnia 2014 termin uiszczenia opłaty za udział w konferencyjnej i publikację

do 30 maja 2014 termin nadesłania pełnego teksty referatu

KOSZT UCZESTNICTWA

Opłata wynosi 1000 zł od osoby i obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji
  • publikację  jednego artykułu
  • jeden nocleg w Hotelu**** Interferie Medical Spa w Świnoujściu w pokoju 2-osobowym
  • wyżywienie
  • uczestnictwo w bankiecie
  • komplet materiałów konferencyjnych
  • wycieczkę

Uwagi

  • Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 800 zł .
  • Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 100 zł.
  • Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w hotelu o dodatkowe doby (przed konferencją lub po jej zakończeniu) w promocyjnej cenie (rezerwacja i opłata we własnym zakresie).

DANE DO WPŁATY OPŁATY KONFERENCYJNEJ

Bank Zachodni WBK S.A. 3 oddział w Szczecinie

02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

koniecznie z dopiskiem: „17forum” + nazwisko i imię uczestnika

RAMOWY PROGRAM

09 października 2014 r. (czwartek)

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00 – 11.00 uroczyste rozpoczęcie konferencji

11.00 – 14.00 sesje naukowe

14.00 – 15.00 obiad

15.00 – 18.00 sesje naukowe

19.30 uroczysta kolacja

10 października 2014 r. (piątek)

9.00 – 13.00 sesja terenowa

13.00 – 14.00 obiad

14.00 – 17.30 sesje naukowe

17.30 – 18.00 dyskusja i zamknięcie konferencji

KONTAKT

adres mailowy:   17forum@zut.edu.pl

adres do korespondencji:

Katedra Projektowania Krajobrazu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Słowackiego 17, 71-374 Szczecin

Sekretariat tel. 91 449 6211

Hotel Interferie Medical SPA

72-600 Świnoujście

ul. Uzdrowiskowa 15

http://www.inmedicalspa.pl/

inmedicalspa@inmedicalspa.pl

recepcja@inmedicalspa.pl

Tel.  (91) 381 25 00

Tel.  (91) 381 25 01