UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

Kontakt

Katedra Projektowania Krajobrazu

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

Ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Osoby do kontaktu:

Sekretarz Studium mgr Oksana Bielecka

Opiekun i Kordynator Studium dr Magdalena Czałczyńska-Podolska

Informacje pod numerem telefonu: 91 449 62 11 lub 797 119 094  oraz email Oksana.Bielecka-Lanczak@zut.edu.pl