UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

Program

Program (obowiązujący dla Edycji VII – 2013-2015)

Zakres tematyczny studium: architektura krajobrazu. System kształcenia: niestacjonarne, zaoczne

 1. Botanika – 6 godz.
 2. Podstawy nawożenia roślin – 6 godz.
 3. Estetyka i podstawy kompozycji – 6 godz.
 4. Rysunek odręczny i techniki graficzne  - 15 godz.
 5. Projektowanie krajobrazu I (ogród przydomowy) – 45 godz.
 6. Projektowanie krajobrazu II (przestrzeń publiczna) – 30 godz.
 7. Komputerowe metody w projektowaniu krajobrazu I – 30 godz.
 8. Komputerowe metody w projektowaniu krajobrazu II – 30 godz.
 9. Podstawy projektowania architektoniczno-urbanistycznego – 15 godz.
 10. Dendrologia i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów – 15 godz.
 11. Rośliny ozdobne – 15 godz.
 12. Ogrodnictwo amatorskie – wybrane zagadnienia – 12 godz.
 13. Siedliskowe i fitosocjologiczne wymagania roślin – 12 godz.
 14. Ekologia krajobrazu – 6 godz.
 15. Budownictwo i materiałoznastwo w zagospodarowaniu terenów zieleni – 6 godz.
 16. Krajobraz kulturowy – 6 godz.
 17. Historia sztuki ogrodowej – 30 godz.
 18. Dokumentacja i zasady kosztorysowania – 15 godz.
 19. Infrastruktura techniczna w terenach zieleni – 6 godz.
 20. Trawy i trawniki – 12 godz.
 21. Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych – 12 godz.
 22. Planowanie przestrzenne w architekturze krajobrazu – 6 godz.
 23. Projektowanie instalacji wodnych – 15 godz.
 24. Człowiek a krajobraz naturalny i kulturowy – 6 godz.
 25. Przepisy prawne w terenach zieleni – 6 godz.
 26. Wykłady monograficzne – 6 godz.
 27. Seminarium wyjazdowe – 12 godz.
 28. Seminarium dyplomowe – 20 godz.

RAZEM SEM. I-IV: 401 godz.